EMN-Tilastot

Tilastoja maahanmuutosta ja liikkuvuudesta

 

EMN pyrkii tarjoamaan muun tiedon ohella myös tilastotietoa maahanmuuttoon sekä liikkuvuuteen liittyvistä aiheista.Tarkoituksena on tarjota ns. aikasarja- tai trenditilastoja, joiden perusteella on helppo muutamalla vilkaisulla nähdä miten maahanmuutto on kategorioittain kehittynyt viime vuosien aikana. Yksityiskohtaisempi tieto, mm. kansalaisuuksittain, löytyy edelleenkin Maahanmuuttoviraston tilastosivustolta. Käyttämämme tilastoesitin tarjoaa myös jonkin verran interaktiivisuutta, joten voit esim. ladata taulukon excel-tiedostona omaan käyttöösi tai muokata kaaviokuvaa tietyissä rajoissa.

Sivun vasemmasta palkista löytyvät tilasto-osiot, joista löydät tietoa mm. oleskelulupatilastoista, turvapaikkatilastoista sekä poliisin myöntämistä jatkoluvista ja EU-kansalaisten oleskeluoikeuden rekisteröinneistä. Poliisin myöntämistä jatkoluvista ja EU-kansalaisten oleskeluoikeuden rekisteröinneistä on toistaiseksi julkaistu vasta vuoden 2012 tiedot. Lopuksi mukana on myös linkkiluettelo muiden maahanmuuttoalan tilastoja tuottavien tahojen tilastoaiheisista verkkosivuista. Tilasto-osiota tullaan jatkuvasti kehittämään.