EMN kansallinen seminaari 2014

Fokuksessa ihmisarvoinen paluu ja vaihtoehdot säilöönotolle

 

Alkukuva

Kansallinen EMN seminaari järjestettiin Helsingissä 5.6. BW Hotel Katajanokassa. BW Hotel Katajanokka toimi ennen Katajanokan vankilana ja lyhyen aikaa myös ulkomaalaisten säilöönottoyksikkönä. Seminaarin pitoaikka loi hyvät puitteet seminaaripäivän aiheille, joissa pohdittiin mm. säilöönoton käyttöä ja vaihtoehtoja sille. Päivän toisena fokuksena olivat paluuseen liittyvät asiat; miten mahdollistaa vapaaehtoinen paluu kotimaahan, sekä miten toteuttaa maasta poistamiset ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla, mikäli vapaaehtoisesti palaaminen ei onnistu.

 

Seminaarimme keräsi ennätyksellisen osanottajamäärän, yli 100 henkilöä, jotka edustivat monia eri tahoja, viranomaisia, käytännön toimijoita, tutkijoita ja kansalaisjärjestöjä. Seminaarissa pidetyt esitykset löytyvät kirjoituksen lopusta, ainoana poikkeuksena Ann-Charlotte Nygårdin keynote-puhe, joka on linkkinä tekstissä.

 

Kielo
Suomen EMN-yhteyspisteen koordinaattori Kielo Brewis

 

Suomen EMN-yhteyspisteen koordinaattori Kielo Brewis toivotti vieraat tervetulleiksi, jonka jälkeen sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg lausui seminaarin avaussanat. Hän painotti eritoten tutkimus- ja vertailutiedon käytön tärkeyttä päätöksenteossa, kun kyseessä on niinkin monitahoinen aihepiiri kuin maahanmuutto ja että Suomessakin tähdätään sen parempaan hyödyntämiseen esim. lainvalmistelussa. Nerg myös korosti, että EMN-verkosto on avainasemassa,  kun kerätään ja vertaillaan tietoa EU-tasolla. Paluuteemaan Nerg totesi, että vapaaehtoinen paluu on poliittinen prioriteetti EU-tasolla.  Suomessa lakihanke vapaaehtoisen järjestelmän vakiinnuttamiseksi osaksi Suomen lainsäädäntöä tukee tätä kehitystä. Ulkomaalaisten säilöönotto ja maasta poistaminen kuuluvat järeämpiin toimenpiteisiin, jotka herättävät paljon ajatuksia, on tärkeää että niitä käytettäessä viranomaistoiminta on läpinäkyvää ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa.    

 

Kansliapäällikkö Nerg
Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg

Seuraavaksi Ann-Charlotte Nygård Euroopan unionin Perusoikeusvirastosta (FRA) piti seminaariin key-note puheenvuoron. Hänen esityksensä käsitteli laittoman maahantulon vähentämistä sekä paluun ja säilöönoton toteuttamista perusoikeuksia kunnioittavalla tavalla. Nygård totesi heti aluksi, että päivän aiheet kuuluvat arkaluontoisimpiin asioihin maahanmuuton saralla.  Palauttamisesta ja maasta poistamisesta on säädetty Euroopan unionin toiminnasta tehdystä sopimuksessa ja jäsenvaltioita velvoittaa EU:n perusoikeuskirja. Nygård puhui perusoikeuksiin liittyvistä haasteista, joita FRA on kohdannut mm. koskien paperittomia maahanmuuttajia, säilöönottoa sekä EU:n ulkorajalla laittoman maahantulon valvonnassa. Voit tutustua Ann-Charlotte Nygårdin key-note puheeseen tästä.

 

Nygård2
Ann-Charlotte Nygård Euroopan unionin perusoikeusvirastosta

 

 

Seminaarin seuraavassa osiossa esiteltiin Saksan ja Puolan EMN-tutkimuksia aiheista Detention and Alternatives to Detention (Saksa) sekä Good Practices in the Return and Reintegration of Irregular Migrants (Puola). Saksan EMN-yhteyspisteen edustaja Janne Grote esitteli Saksan tutkimusta, jonka yhtenä päähuomiona oli että säilööntettujen määrä on laskenut tasaisesti vuodesta 2008 alkaen, vaikka samaan aikaan turvapaikan hakijoiden määrä on viisinkertaistunut. Saksassa on käytössä erilaisia vaihtoehtoja säilöönotolle kuten passin luovuttaminen viranomaisille, asuinpaikkavaatimus, raportointivelvollisuus ja takuumaksut.

Joanna Sosnowska Puolan EMN-yhteyspisteestä esitteli Puolan käytäntöjä ja tilannetta paluuasioiden ja maahantulokieltojen osalta. Hän esitteli kansallista lainsäädäntöä (uusi ulkomaalaislaki astui voimaan 1.5.2014) ja vastuuviranomaisia. Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä ja Georgia muodostavat neljä suurinta kansalaisuutta palauttamispäätösten osalta.

Margaret James, EMN-verkoston palveluntarjoaja ICF Internationalista, kertoi että EMN-tutkimusten Detention and Alternatives to Detention sekä Good Practices in the Return and Reintegration of Irregular Migrants ns. synteesiraporttien valmistelu on aloitettu. Ne kokoavat yhteen kaikkien EU-jäsenmaiden ja Norjan kansalliset käytännöt kyseisiin aiheisiin liittyen.

 

Janne Grote
Janne Grote Saksan EMN-yhteyspisteestä

 

Ennen lounastarjoilua EMN-yhteyspisteen ylitarkastaja Berit Kiuru esitteli uunituoreen suomalaisen EMN-julkaisun Oikeus sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon maahanmuuttajan näkökulmasta. Julkaisu perustuu vuoden 2013 EMN-tutkimukseen, johon on lisätty artikkelikirjoituksia suomalaisilta asiantuntijoilta.

 

Lounaan jälkeen seminaari keskittyi Suomen kehityskuvioihin vapaaehtoiseen paluuseen liittyen.

 

Jorma Kantola sisäministeriön maahanmuutto-osastolta esitteli hallituksen esitystä vapaaehtoisen paluun sisällyttämisestä lainsäädäntöön. Hallituksen esitystä ei vielä ole annettu eduskunnalle käsiteltäväksi, mutta näillä näkymin se annetaan syysistuntokaudella.

Hanna Helinko Maahanmuuttoviraston Oikeus- ja maatietoyksiköstä kertoi vapaaehtoisen paluun selvitystyöstä, jota tehdään Maahanmuuttovirastossa. Selvitystyö liittyy sisäministeriön valmistelemaan hallituksen esitykseen ja sen tavoitteena on valmistautuminen ajoissa uusiin tehtäviin, joita Maahanmuuttovirastolle ja eritoten vastaanottoyksiköille syntyy uudistuksen myötä.

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) Helsingin toimiston hankekoordinaattori Tobias van Treeck esitteli IOM:n tarjoamaa tukea (rahallista ja hyödyketukea) vapaaehtoisesti palaaville. Tukien tarkoituksena on auttaa vapaaehtoisesti palanneita rakentamaan elämänsä uudelleen kotimaassaan, esimerkiksi kannustamalla yritystoimintaan ja elinkeinon harjoittamiseen.

 

Seuraavaksi puheenvuoron sai ylitarkastaja Päivi Keskitalo Vähemmistövaltuutetun toimistosta. Hän kommentoi päivän teemoja ja esityksiä ja kiinnitti erityisesti huomiota ihmis- ja perusoikeuksien toteutumiseen niin ulkomaalaisten säilöönoton kuin maasta poistamisten osalta. Vuodesta 2014 alkaen Vähemmistövaltuutetun toimisto valvoo poliisin toimeenpanemia maasta poistamisia. Kun valvontatietoa kertyy siitä tiedotetaan myös julkisesti. 

 

Kahvitauon jälkeen oli paneelikeskustelun vuoro, siihen osallistuivat:

     - Frank Johansson, Toiminnanjohtaja, Amnesty International, Suomen osasto

     - Liisa Lintuluoto, Komisario, Helsingin poliisilaitos

     - Päivi Keskitalo, Ylitarkastaja, Vähemmistövaltuutetun toimisto

     - Katja Tuominen, Vapaa liikkuvuus-verkosto

     - Tobias van Treeck, Hankekoordinaattori, IOM Helsinki

     - Jari Kähkönen, Johtaja, Joutsenon vastaanottokeskus 

     - Pekka Nuutinen, Johtaja, Metsälän vastaanottokeskus

Paneelikeskustelu
Paneelikeskustelu

Puhetta johti ylitarkastaja Riikka Asa Suomen EMN-yhteyspisteestä. Hän esitti kysymyksiä ja väitteitä joihin panelistit vuorollaan saivat ottaa kantaa. Yleisö sai myös osallistua käyttämällä joko vihreitä tai punaisia lappuja, joilla osoittivat joko kannattavansa tai torjuvansa väittämät. Tunnelma oli sähköinen kun eri kantoja edustavat panelistit vastasivat kysymyksiin säilöönotosta ja maasta poistamisista.  

Äänestys
Yleisöäänestys paneelikeskustelussa

Paneelikeskustelun jälkeen oli aika päättää pitkä, mutta antoisa ja mielenkiintoinen seminaaripäivä "kiven sisässä". Ylitarkastaja Rafael Bärlund esitteli EMN-verkkosivuja joilta löytyvät seminaarissa käsitellyt tutkmukset sekä paljon muuta hyödyllistä tietoa maahanmuuttoon liittyen. Kielo Brewis kiitti kaikkia puhujia ja osallistujia samalla todeten että näiden aiheiden tiimoilta keskustelu jatkuu varmasti. Tulevat EMN-synteesiraportit paluu- sekä säilöönottotutkimukset tuovat tuoretta vertailutietoa keskusteluun valmistuessaan.

 

Seminaarissa pidetyt esitykset:

Suomen EMN-julkaisut seminaariin liittyen