161214-Uutiskirje-banner2
 

EMN uutiskirje maaliskuu 2017

EMN-tutkimuksen

Kolmansien maiden kansalaisten perheenyhdistäminen EU:ssa - Suomen kansallinen raportti julkaistu


Uutiskirjeen otsikot

 

 • Uusin EU-vertailutieto
 • EMN-tutkimus: Kolmansien maiden kansalaisten perheenyhdistäminen EU:ssa - Suomen kansallinen raportti - julkaistu
 • Ehdota EMN-tutkimusaiheita vuodelle 2018
 • EMN turvapaikka- ja maahanmuuttoraportti 2016 ja tilastokatsaus 2016 ovat valmistelussa
 • Hyödyllistä uutta luettavaa


Uusin EU-vertailutieto


Kotouttaminen

 • FR: Implementation of the AMIF

Paluu

 • FR:  European return and reintegration programmes for nationals of Western Balkan countries
 • BG: Forced-return monitoring system in compliance with Art.8, Par.6 of the Directive 2008/115/EC

Muut

 • COM: Statistics of minors held in facilities used for asylum or immigration detention on the 15th November

  2016 and on the 1st December 2016


EMN-tutkimus: Kolmansien maiden kansalaisten perheenyhdistäminen EU:ssa - Suomen kansallinen raportti - julkaistu


Vuoden 2016 kolmas EMN-tutkimus käsittelee kolmansien maiden kansalaisten perheenyhdistämistä. Tutkimuksessa perehdytään Suomen perheenyhdistämislainsäädäntöön ja perhesiteen perusteella tehtyjen hakemusten käytännön prosessiin, sekä sen haasteisiin niin perheenyhdistämistä hakevien henkilöiden kuin viranomaisten kannalta. Tutkimuksessa käydään läpi perheenyhdistämiskäytäntöjen kehitystä sekä tärkeimpiä lakiuudistuksia vuosina 2011-2016, sekä julkista keskustelua aiheeseen liittyen. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten EU:n perheenyhdistämistä koskeva direktiivi (2003/86/EY) on Suomessa implementoitu. Perheenyhdistämisdirektiivi luo puitteet kolmansista maista, eli EU:n ulkopuolelta, tulevien maahanmuuttajien perheenyhdistämiselle. Direktiivin tavoitteena on suojata perhe-elämää ja määritellä ne vähimmäisedellytykset, joiden täyttyessä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevalla kolmannen maan kansalaisella on oikeus perheenyhdistämiseen. Direktiivi takaa pakolaisaseman saaneille henkilöille suotuisammat edellytykset perheenyhdistämiselle. Direktiivi ei kuitenkaan koske toissijaisen suojeluaseman saaneita henkilöitä, joten heidän kohdallaan perheenyhdistäminen on määriteltävissä kansallisen lainsäädännön mukaan. Suomessa, kuten monissa muissakin EU:n jäsenvaltiossa, on vuoden 2015 turvapaikanhakijamäärien suuren kasvun myötä tehty muutoksia lainsäädäntöön, jotka koskevat kansainvälistä suojelua saaneiden henkilöiden perheenyhdistämistä.  Julkaisu on kaksikielinen (EN/FI).


Ehdota EMN-tutkimusaiheita vuodelle 2018


Jos sinulla on ideoita tai teemoja EMN-tutkimusaiheiksi vuodelle 2018, niin otamme niitä mielellämme vastaan. Suomen EMN-yhteyspiste kartoittaa mahdollisia teemoja ja aiheita, jotta voimme mahdollisimman aikaisin laatia tutkimusaihe-ehdotuksen joko yksin tai mahdollisesti yhdessä jonkin toisen EU-jäsenmaan kanssa. Lopullisen päätöksen ensi vuoden EMN-tutkimusaiheista tekee EMN-ohjausryhmä lokakuun kokouksessa jäsenmaiden ja komission tutkimusaihe-ehdotusten pohjalta. Tässä vaiheessa idean tai teeman ei tarvitse olla vielä  kovin jäsennelty. Voit toimittaa ideasi tai teemasi meillä tämän lomakkeen kautta.


EMN turvapaikka- ja maahanmuuttoraportti 2016 ja tilastokatsaus 2016 ovat valmistelussa


Suomen EMN-yhteyspiste viimeistelee parhaillaan vuoden 2016 turvapaikka- ja maahanmuuttoraporttia sekä tilastokatsausta. Ne julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä ja tiedotamme niistä erikseen.Hyödyllistä uutta luettavaa


Maahanmuuttokirjaston tuorein kooste kiinnostavista verkkojulkaisuista.

Linkki Maahanmuuttokirjaston sivuille


Orastavan kevään terveisin,

Kielo, Jutta, Johanna ja Rafael