161214-Uutiskirje-banner2
 

EMN uutiskirje 3/2013

 

Uutiskirjeen otsikot

  • Uudet ad hoc -kyselyiden yhteenvedot
  • Uusi EMN Bulletin julkaistu
  • Komissiolta ehdotus uudeksi opiskelija- ja tutkijadirektiiviksi
  • Ajankohtaiset kotimaiset lainsäädäntöhankkeet 

 

Uudet ad hoc -kyselyiden yhteenvedot

 

EU-lainsäädäntö

  • HU: Implementing Council Directive 2009/52/EC

Kansainvälinen suojelu

  • HU: Detention of Asylum Seekers

 

 

Uusi EMN Bulletin julkaistu

 

Uusin EMN Bulletin kattaa ajanjakson lokakuusta 2012 tammikuuhun 2013. Aikaisempien Bulletinien tapaan tarjolla on rautaisannos tuoreimpia koko EU-alueen kattavia uutisia ja tilastoja muuttoliikeasioista.

 

EMN Bulletin October 2012 to January 2013

 

Komissiolta ehdotus uudeksi opiskelija- ja tutkijadirektiiviksi

 

EU-komissio on hyväksynyt ehdotuksen uudeksi direktiiviksi, joka helpottaisi kolmansista maista tulevien opiskelijoiden ja tutkijoiden sekä myös muiden ryhmien kuten kouluoppilaiden, harjoittelijoiden, vapaaehtoistyöntekijöiden ja au pair:ien pääsyä ja oleskelua EU-alueella. EMN-verkoston viime vuoden laaja teematutkimus kansainvälisten opiskelijoiden maahanmuutosta on ollut tärkeässä asemassa direktiiviehdotuksen valmistelutyössä. Lisätietoa komission tiedotteesta:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/20130325_01_en.htm#/c_

 

Ajankohtaiset kotimaiset lainsäädäntöhankkeet

 

Tietoa maahanmuuttoa koskevista ja muista Sisäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöhankkeista on saatavilla Sisäministeriön verkkosivuilla osoitteessa:

http://www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu

Pyrimme EMN-uutiskirjeissä jatkossa tiedottamaan maahanmuuttoon liittyvistä kansallisen tason lainsäädäntöhankkeista aiempaa enemmän.

 

Hyvää Pääsiäistä!

toivottavat Kielo, Riikka, Berit ja Rafael