161214-Uutiskirje-banner2
 

EMN-uutiskirje

Euroopan muuttoliikeagendan toteuttaminenUutiskirjeen otsikot

 

 • Uusin EU-vertailutieto
 • Euroopan muuttoliikeagendan toteuttaminen

 • EU komissio on perustanut osaamiskeskuksen - Knowledge Centre on Migration and Demography

 • ETNO-foorumi 2016 järjestettiin Helsingissä 2.6

 • Hyödyllistä uutta luettavaa


Uusin EU-vertailutieto


Kansainvälinen suojelu

 • FI: Asylum seekers from Yemen
 • FI: Asylum seekers from Libya
 • NO: Recent practice regarding asylum seekers from Burundi
 • NL: National asylum policies regarding LGBT-asylum seekers


Paluu

 • BE: Motivation of return decisions and entry bans


Perheenyhdistäminen

 • FI: Family reunification of third-country nationals receiving international protection part I and II
 • BE: Misuse of family reunífication legal provisions 
 • BE: Maximum time limit for applications for family reunification of third-country nationals


Euroopan muuttoliikeagendan toteuttaminen


Euroopan komissio esitteli 7.6. toimintasuunnitelman, jolla tuetaan jäsenvaltioita kolmansien maiden kansalaisten kotouttamisessa ja heidän taloudellista ja sosiaalista panostaan EU:ssa. Lisäksi komissio esittää lainsäädäntöehdotuksen sääntöjen uudistamiseksi niiden erittäin ammattitaitoisten maahanmuuttajien osalta, jotka tulevat EU:hun työskentelemään. Näin tuetaan eurooppalaisia yrityksiä, jotta ne voivat houkutella päteviä ja osaavia ihmisiä eri puolilta maailmaa. Nämä aloitteet ovat seurausta puheenjohtaja Junckerin poliittisiin suuntaviivoihin sisältyvästä sitoumuksesta, jonka mukaan laillinen maahanmuutto on yksi tämän komission ensisijaisista painopisteistä.

Lisätietoa lehdistötiedotteesta:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2041_fi.htm


EU komissio on perustanut osaamiskeskuksen - Knowledge Centre on Migration and Demography


EU komissio esitteli maailman pakolaispäivänä, 20.6, Brysselissä uuden  osaamiskeskuksen, Knowledge Centre for Migration and Demography (KCMD). Osaamiskeskus on perustettu Joint Research Centre:n (JRC) yhteyteen. JRC on komission tutkimus- ja tiedepalvelukeskus, jonka tarkoitus on tuottaa tutkittua tietoa EU-politiikan ja lainsäädännön tueksi. Osaamiskeskuksen tehtävänä on koota yhteen ja analysoida olemassa olevaa tutkimustietoa muuttoliikkeestä ja väestötieteestä sekä pyrkiä tunnistamaan ja ennustamaan trendejä ja niiden vaikutuksia laajasti yhteiskunnan eri saroilla (kansanterveys, talous, koulutusjärjestelmä). Maahanmuutto ja siihen liittyvät ilmiöt ovat korkealla EU:n poliittisella agendalla ja komissio haluaa KCMD-osaamiskeskuksella vastata tiedontarpeisiin, joita ilmenee jatkuvasti. EMN-verkosto tulee tekemään yhteistyötä osaamiskeskuksen kanssa, mutta tarkempia yksityiskohtia ei ole vielä tiedossa. Lisätietoa KCMD:n verkkosivuilta: https://ec.europa.eu/jrc/en/migration-and-demography


ETNO-foorumi 2016 järjestettiin Helsingissä 2.6


Teemana oli ih­mi­sar­voi­sen kes­kus­te­lu­kult­tuu­rin edis­tä­mi­nen ja järjestäjänä toimi Etnisten suhteiden neuvottelukunta. Tilaisuuden avasi oikeus- ja työministeri Jari Lindström. Hän totesi että kaikkien tulee omalla toiminnallaan edistää hyviä etnisiä suhteita ja ihmisarvoista keskustelukulttuuria, se on yhteiskunnan yhteenkuuluvuuden takia erittäin tärkeää. Vihapuhe on yleistynyt mm. internetissä viime vuoden huomattavan turvapaikanhakijamäärän jälkeen. Lindström totesi että ongelmista ei tule vaieta, mutta yleissävyltään negatiivinen keskustelukulttuuri vaikeuttaa ratkaisujen löytämistä. ETNO-foorumin ohjelma oli erittäin mielenkiintoinen ja puhujina oli laaja joukko eri alojen asiantuntijoita, jotka toivat päivän teemaan monta uutta näkökulmaa. Kokonaisuutena voi todeta että tilaisuus oli erinomaisesti järjestetty. ETNO-foorumissa pidetyt esitykset löydät alla olevasta linkistä:

http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/ministerio/neuvottelu-jalautakunnat/etnistensuhteidenneuvottelukunta/etnofoorumi.html


Hyödyllistä uutta luettavaa


Maahanmuuttokirjaston tuoreimmat koosteet kiinnostavista verkkojulkaisuista

Internetjulkaisuja netti 4_2016 (pdf) (94.2 KB)

Internetjulkaisuja netti 5_20161 (pdf) (91.2 KB)


Mukavaa kesää ja lomakautta toivottavat,

Kielo, Johanna, Suvi ja Rafael