161214-Uutiskirje-banner2
 

EMV:n uutiskirje joulukuu 2009

 

Ohessa tietoa Euroopan muuttoliikeverkoston joulukuun uutuuksista ja päivityksistä.

 

Uudet Ad Hoc -kyselyiden yhteenvedot

 

Tiedoksenne uusia internet-sivuillemme päivitettyjä ad hoc-kyselyiden yhteenvetoja. Löydätte yhteenvedot sivuiltamme tallennettuna kunkin verkoston jäsenmaan kohdalle (kysyjämaa) kohdasta Ad Hoc-kyselyt. Tiettyä aihetta koskevia kyselyitä löydätte haku-toimintoa käyttämällä, johon suosittelemme sivuiltamme löytyvää EMV-sanastoa.

 • FI: Implementation of Council Regulation 380/2008
 • UK: Overseas domestic workers
 • SK: Returns of unsuccessful asylum seekers from DRC
 • BE: Integration conditions
 • SK: Return practises of persons with doubtful origin
 • ES: Labour market
 • IT: Integration agreement and language examination for foreign citizens in the MS
 • LT: Article 14 of the Directive 109/2003/EC
 • LT: Allocation of refugees to municipalities for integration programs

Kaiken kaikkiaan vuonna 2009 tehtiin noin 90 Ad Hoc -kyselyä Euroopan muuttoliikeverkoston piirissä.

 

 

Vuosi 2010

 

Tutkimukset

Tulevana vuonna Euroopan muuttoliikeverkoston kansallinen yhteyspiste tuottaa vuosittaisten tilasto- ja politiikkaraporttien ohella vähintään seuraavat synteesiraportit:

 • Addressing labour shortages through migration in EU Member States
 • Temporary and Circular Migration: Empirical Evidence, Current policy practise and future options in EU Member States

Suomen yhteyspiste toivottaa kansallisen verkoston jäsenet lämpimästi tervetulleiksi osallistumaan tutkimusten laatimiseen.

 

Uusi logo ja GHK-COWI työstämään kansallisia raportteja

Vuosi 2010 tuo mukanaan muutoksia myös itse verkostolle. Uuden EMV-logon suunnittelu aloitettiin kesällä 2009 ja verkoston uusi logo on tarkoitus valita helmikuun 2010 työkokouksessa. EMV saa myös avukseen uuden palveluntarjoajan kun GHK-COWI ryhtyy työstämään yhteenvetoja ja päätelmiä kansallisten raporttien pohjalta. GHK-COWI'lla on etunaan pitkä kokemus maahanmuuttoalan tutkimuksesta ja konsultoinnista, mikä luo myös EMV:lle hyvät edellytykset kehittyä raportoinnissaan.

 

Yhteistyö EASO:n kanssa

Uusi Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto EASO aloittaa toimintansa Maltalla vuonna 2010. Euroopan muuttoliikeverkosto kerää jatkossakin tietoa turvapaikkakäytännöistä ja -politiikasta EU-jäsenmaissa, mutta tiedonkeruun päällekkäisyyden välttämiseksi yhteistyötä muiden vastaavaa tehtävää tekevien kanssa tullaan tehostamaan ensi vuonna. Yhteistyökumppaneiksi on EASOn ohella nimetty FRA (Fundamental Rights Agency) sekä FRONTEX.

 

 

Hyödyllistä uutta luettavaa

 

Pirskahtelevaa Uutta Vuotta toivottaen,

 

Kielo, Rafael ja Riikka