EMN-Yleista¦ê

EMN-blogi

Suomen EMN-yhteyspiste pitää blogia, jossa tuomme esiin vaikutteita esim. tapahtumista joihin olemme osallistuneet tai asioista, jotka koskevat tutkimusaiheitamme.
18.9.2013 11.03

Maistraattien rekisteröintikäytännöt eriarvoistavat maahanmuuttajia?

Tampereen yliopistossa on käynnissä Mobile People -hanke, jossa tutkitaan muun muassa väestötietomerkintöjen vaikutuksia maahanmuuttajien pääsyyn suomalaisen sosiaaliturvan piiriin.

Tutkijat Anitta Kynsilehto, Pekka Rantanen sekä Riikka Homanen esittelivät Metropolis-konferenssin workshopissa hankkeen tämän hetkisiä tuloksia. Ilmeistä on, että Väestötietojärjestelmässä olevan henkilötietomerkinnän sekä sosiaaliturvan piiriin pääsemisen välillä on keskeinen yhteys. Paikalliset rekisteröintiviranomaiset eli maistraatit ovat selvitysten mukaan varsin omavaltaisia sen suhteen, kenen henkilöllisyys katsotaan selvitetyksi, tai kenen katsotaan oleskelevan maassa pysyväisluonteisesti. Tällä on merkitystä mm. ns. kotikuntapaikan saamisen, pankkitilin avaamisen sekä niinkin tavallisen asian kuin paikallisliikenteen bussikortin hankkimisen kannalta.

 

Rekisteröityessään maistraatissa ulkomaalainen kohtaa käsitteiden viidakon: asuinpaikka, kotikunta, tilapäinen vai pysyväisluontoinen oleskelu. Ymmärtämättään ulkomaalainen henkilö vaikuttaa rekisteröitymishetkellä täyttämänsä lomakkeen myötä koko Suomessa tapahtuvaan oleskeluunsa; saamaansa sosiaaliturvaan sekä merkintöjen oikeellisuuden kautta omaan henkilöllisyyteensä. Maistraatit suorittavat tutkijoiden mukaan autonomista laintulkintaa päättäessään siitä, millaisia asiakirjoja ne katsovat riittäviksi todentamaan ulkomaalaisen henkilöllisyyden. Väestörekisterikeskuksen suositukset sekä Maahanmuuttoviraston lausunnot ovat ainoastaan suosituksen luonteisia; lopullinen valta henkilöllisyyden toteamisesta on maistraatilla. Tutkijaryhmä katsookin, että maistraatit tekevät rekisterin ylläpitäjinä eräänlaista kotouttamistyötä selventäessään maahanmuuttajalle suomalaista käsiteviidakkoa sekä sosiaaliturvan luonnetta. Ilmeistä on myös, että alueellista eriarvoisuutta maahanmuuttajien keskuudessa esiintyy.

 

Väestörekisterimerkinnällä ei ole merkitystä pelkästään henkilön itsensä saamiin etuuksiin, vaan myös suuremmassa mittakaavassa väestötilastoihin. Maahanmuuttajat, joiden henkilöllisyyttä ei ole pystytty todentamaan rekisteröityvät naimattomina henkilöinä siitä huolimatta, että he eläisivät avioliitossa. Tämä on mahdollista esimerkiksi turvapaikanhakijaperheiden kohdalla: vanhemmilla ei ole välttämättä esittää henkilöllisyydestään luotettavia asiakirjoja, jolloin Väestötietojärjestelmään jää merkintä "henkilöllisyys selvittämättä" ja he tilastoituvat Suomessa naimattomina henkilöinä.

 

Mobile People -hankkeella on mielenkiintoisia yhtymäkohtia Euroopan muuttoliikeverkoston käynnissä olevaan tutkimukseen, jossa tarkastellaan kolmansien maiden kansalaisten pääsyä kansallisen sosiaaliturvan piiriin. Hyvien käytänteiden sekä ongelmakohtien nostaminen esiin on tavoitteena myös aiheesta ärjestettävässä seminaarissa 22.11.2013 Helsingin Paasitornissa.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi