EMN-Yleista¦ê

EMN-blogi

Suomen EMN-yhteyspiste pitää blogia, jossa tuomme esiin vaikutteita esim. tapahtumista joihin olemme osallistuneet tai asioista, jotka koskevat tutkimusaiheitamme.

1.11.2017 18.27Maahanmuuttokeskustelua on käyty aina

Euroopan muuttoliikeverkoston juhlaseminaari oli tarpeellinen pysähtymisen paikka monelle maahanmuuttoasioiden kanssa työskentelevälle. Keskustelua ja kehittämistä on ollut aina, nykymeno ei ole uutta, oli seminaarin sanoma.
Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.12.2016 16.44Ajatuksia turvallisuudesta

Suomen EMN-yhteyspiste järjesti 2.12.2016 jo viidennen kerran yhteisseminaarin Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston kanssa Eurooppasalissa Helsingissä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.9.2016 16.45Toimiva vapaaehtoisen paluun järjestelmä säästää paitsi kustannuksia myös kärsimyksiä

Eri tahot ovat esittäneet huolensa siitä, että maahamme on muodostumassa laaja säännösten vastaisesti maassa oleskelevien ryhmä. Paluuta koskevan tiedon ja tuen tarjoaminen on tässä tilanteessa keskeistä, kirjoittaa ylitarkastaja Suvi Tiainen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.8.2016 15.59ETNO-foorumi 2.6.2016

EMN osallistui 2.6.2016 Etnisten suhteiden neuvottelukunnan ETNO:n järjestämään ETNO-foorumiin. ETNO edistää maahanmuuttajien sekä etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia päätöksentekoon. ETNO-foorumin tavoitteena oli asiantuntijaesitysten ja interaktiivisen osallistumisen kautta etsiä ja nostaa esiin ihmisarvoista keskustelukulttuuria tukevia työkaluja sekä työkaluja puuttua ennakkoluuloihin ja rasismiin.Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


28.1.2016 10.44Tuoretta tutkimustietoa maahanmuuttajien salakuljetuksesta

EMN:n tutkimus "Smuggling of migrants: characteristics, responses and cooperation with third countries" esiteltiin Amsterdamissa 12.-13.1.2016 järjestetyssä EMN-konferenssissa “Promoting the multidisciplinary approach in addressing migrant smuggling”. Tässä kirjoituksessa tiivistämme tutkimuksen annin.


Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


1.6.2015 15.15Osaavien ja lahjakkaiden henkilöiden houkutteleminen EU:hun ja miten saada heidät pysymään täällä?

Maaliskuussa 2015 järjestettiin kansainvälinen EMN-konferenssi Riikassa, Latvian EU-puheenjohtajuuskauden yhteydessä. Konferenssin otsikkona oli ”Attracting and Retaining Talent in Europe”. Samaa aihetta on sivuttu useasti näillä sivuilla ja monissa kansainvälisissä yhteyksissä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


4.12.2014 16.53Integraationäkemyksiä osa 2

Toinen osa aihetta käsittelevään kirjoitukseen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


2.12.2014 16.47Integraationäkemyksiä osa 1

Maahanmuutto merkitsee maahanmuuttajille tutun maailman menettämistä. Samoin tapahtuu kohdemaiden yhteisöille. Maahanmuuton historia on siten laajalti myös vieraantumisen ja sen seurauksien historiaa. Keskeisiksi nousevat silloin näkemykset ja ajatukset, jotka ohjaavat maahanmuuttoon liittyvää integraatiota ja yhteiselon järjestämistä. Myös näillä näkemyksillä on oma historiansa ja evoluutionsa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


17.11.2014 19.57EU: 15 vuotta kehitystä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeksi

Vuonna 1999 Tampereella järjestetty Eurooppa-neuvoston kokous oli merkkipaalu EU:n oikeus- ja sisäasioiden kehityksessä. Päätelmien pohjalta lähdettiin kehittämään muun muassa yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää, poliisi- ja oikeusviranomaisten yhteistyötä ja rikostorjuntaa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


4.6.2014 13.18Maahantulokiellot ja takaisinottosopimukset osana tehokasta paluuprosessia

Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) Suomen kansallisen yhteyspisteen laatiman tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mikä merkitys maahantulokielloilla ja takaisinottosopimuksilla on kolmansien maiden kansalaisten palautuksissa ja miten heidän paluutaan voidaan tehostaa. Lisäksi tarkastellaan, onko maahantulokielloilla ja takaisinottosopimuksilla vaikutusta sille, myönnetäänkö henkilölle paluuavustusta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


2.6.2014 23.35Suomessa säilöönottopäätösten lähtökohtana on perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen

Suomen ulkomaalaislaissa säädetään turvaamistoimista. Näitä toimia ovat ilmoittautumisvelvollisuus, matkustusasiakirjojen haltuunotto, vakuuden asettaminen sekä säilöön ottaminen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


1.4.2014 14.19Korkealentoisesti työvoiman liikkuvuudesta Pohjoismaissa ja Baltiassa keskellä Viron hallitusmyllerrystä

 

Pohjoismainen ministerineuvosto järjesti Tallinnassa 7.3. konferenssin otsikolla ”Labour Mobility and Transnationalism in the Nordic-Baltic Region”. Järjestävä taho oli koonnut erittäin tiiviin ohjelman ja saanut puhujiksi mm. kaksi ministeriä Viron hallituksesta sekä EU-komissaarin. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Seuraavat